יחזקאלי ואונגר משיח: דנ"א שיתופי של מנהלים ועובדים

כולנו מכירים סיסמאות ארגוניות כמו: "עידוד הפתיחות הניהולית"; "עידוד תקשורת פתוחה"; "שיתוף פעולה" ו"מעורבות עובדים"; וכדומה. אבל, איך עושים את זה? "פירוק 'ממגורות'" (סילוס, קליקות); "הפיכת הארגון לאג'ילי"; וכדומה.