אפרים לאור: מיגור נשק בלתי חוקי

מדינה מאופיינת בכך שיש לה מונופול על כוח ונשק קטלני. בישראל, מזה תקופה ארוכה מאד, חל כרסום במונופול על נשק. המצב מחמיר והולך. מטרת המסמך להציע מטרות ואמצעים [מדיניות] למיגור נשק בלתי חוקי...