גדעון שניר: פלטפורמת הדמוקרטים 2020: פרו איראן, אנטי ישראל

המאמר (המתורגם) המופיע כאן, נכתב על ידי Bruce Abramson ו- Jeff Ballabon; ופורסם ב- 24 ביולי 2020, ב- Newsweek. הוא ממגולל לפנינו חלק מהמחלוקת שבין הצדדים מנקודת מבטם של הרפובליקנים היהודים, שיש לכך השפעה מהותית על מדינת ישראל...