אבי הראל: וידום אהרון

כיצד מגיב אהרון על מות שני בניו הכהנים? על פי הסיפור המקראי אהרון מחריש – וידום אהרון, הוא בעצם לא מגיב, האומנם? על פרשנויות שונות, יש האומרים שהוא שתק לאחר בכי וזעקה גדולה, ויש האומרים כי הוא קיבל עליו את הדין ושתק מלכתחילה.

אבי הראל: חטאם של בני אהרן והקשר לדוד ולמיכל בת שאול

במות שני בני אהרן בחנוכת המשכן, ישנה הכרעה ברורה וחדה, כי בעבודת האל אין מקום ליוזמות אישיות שלא על פי הפרוטוקול. למרות זאת, כעבור שנים, הכרעה זו מתהפכת ובעצם נמחקת לחלוטין, כאשר דוד המלך מראה כי יש מקום בעבודת האל לאקסטזה דתית על גבול הכאוס הדתי והמוסרי...

פנחס יחזקאלי: פרשת שמיני שבספר ויקרא – שיעור בנהלים ארגוניים

ספר שמות נותן לנו את השיעור הראשון בניהול. הוא עוסק בהיווצרות הביורוקרטיה, כאשר יתרו מייעץ למשה לבנות מדרג ביורוקרטי על מנת להקטין את מוטת השליטה שעל כתפיו...

אבי הראל: מהות חטאם של נדב ואביהוא בחנוכת המשכן

היותם של נדב ואביהוא כוהנים ומשמשים בקודש לפני ולפנים, מציב אותם כנותני דוגמה אישית לכלל העם, עובדה היכולה לחולל בלב כל אחד ואחד את המחשבה כי עבודה חתרנית וספונטנית - ללא כללים מובנים - היא הראויה ביותר. אולם, עבודה שכזאת הינה פתח לכאוס מוחלט בעבודת המשכן בכלל ועבודת האל בפרט. אשר על כן, תגובת האל למעשיהם הינה מידית, זאת במטרה למנוע כאוס אמוני ודתי גם יחד...