אבי הראל: הנפש, מקורה ונצחיותה, במשנתו של ר' משה נתן

בוויכוח בעניין מקורה של הנפש, נוקט רבי משה נתן בעמדה כי נפש האדם נאצלת מהעולם העליון. לאחר קביעה זו, הוא מסביר מקצת מכוחות הנפש וחשיבותם לגוף האדם. הסבר זה אינו מהווה חידוש והוא קיים בספרות הפילוסופית והרפואית קודם תקופתו של רבי משה נתן...

אבי הראל: התנאים לנבואה על פי משנתו של ר' משה נתן בן יהודה

פרשת שופטים עוסקת בין השאר, בעניין נבואה ונביאים. על פי האמור, כאשר בני ישראל יכנסו לארץ כנען, יעמדו לרשותם נביאים, שידריכו אותם בדבר ה'. כיצד יבחן נביא זה כנביא אמת או שקר? מבחן זה יתבצע על פי פרמטר פשוט. כל מי שנבואתו הטובה לא תתקיים בטווח הארוך הרי הוא נביא שקר.