יצחק בריק: הקטנת הצבא ומחירה…

הקטנת הצבא הבלתי אחראית ע״י חמישה רמטכ״לים, בעשרים השנים האחרונות, הביאו אותנו על עברי פי פחת. צה"ל אינו ערוך - בגודלו ובאימון אנשיו - ל'מקרה כל': התרחיש האפוקליפטי של התקפה כוללת על מדינת ישראל – תוך התקוממות אלימה של ערביי ישראל ושל ערביי יהודה ושומרון. כלומר, שילוב של מלחמת הקוממיות עם פרעות בתוך ישראל.

אביתר בן-צדף: מלחמה היברידית

איני מתיימר להיות תיאורטיקן, או חדשן, אך עסקתי קצת בתחום החיזוי. לכן, אני חושש, שהפקרת המחשבה על המלחמה העתידית בידי מומחים לביטחון, שחלקם אינם מומחים כלל, תביא אותנו אל עברי פי-פחת. כפי שאמר בזמנו ז'ורז' "הנמר" קלמנסו: "מלחמה היא עניין רציני מדי מכדי שתושאר בידי גנרלים"...