גרשון הכהן: תום עידן ההסדרים…

רבים שאלוני בעקבות מאמרי הקודם, המערכה התורכית נגד האוטונומיה הכורדית - מבט אסטרטגי, איזה לקח ניתן ללמוד מהאירוע הזה. אציע שלושה לקחים עיקריים: חובה להכיר ולהטמיע את תום עידן ההגמוניה האמריקנית ומשמעותו; צריכים להעז לצאת ולפעול מגבולות הוילה בג'ונגל. וחובה להשתחרר מדיבורי הסרק על מוסר ביחסים בינלאומיים!

פנחס יחזקאלי: החילוץ מסוריה – מוסר ללא גבול?

פתחתי את ישראל היום אתמול, ולבי התרחב... כותרת מאירת עיניים (ראו למטה) צועקת בגאווה: "מוסר ללא גבול" וקצינה מגישה כוס מים לילדה סורית... ומוסיף וכותב חיים שיין: "בזמן שבעולם ובישראל מתנהל ויכוח על ערכי צה"ל, הוכח שוב שחיילי ישראל עומדים על משמר ארצנו, ולרגע לא זונחים את הערכים המלווים אותנו כאומה, כבר אלפי שנים...". ומוסיף העורך כותרת לתמונת דובר צה"ל: "עוצמת הרכות"... יש רק בעיה אחת: אין מוסר ביחסים בין לאומיים...