מפקדי משטרה – שלא שלא מכירים את מקצועם – מסתבכים!

מפקדי משטרה ופוליטיקאים יקרים, במקום לנזוף באלה שלא מגיע להם; כדאי שתהרהרו באחריותכם הישירה להידבקות שוטריכם ולהתבזותם מול ציבורים לעומתיים, בקרבות שאין להם שום סיכוי לנצח...