הרן פינשטין: מדינת ישראל נגד… עדיף לחזור לשיטה הישנה!

עדיף לחזור לשיטה הישנה שהייתה נהוגה בישראל: "היועץ המשפטי נגד.." או במהדורה מודרנית: "התביעה הכללית נגד..." או נוסח דומה. פעם, התבקשתי לבטל פסק דין שכתבתי בעניינו של עולה חדש מברית המועצות לשעבר, בנימוק כי מדובר בכתב אישום שהוגש נגדו על ידי כל המדינה...