יצחק בריק: המג"דים מבינים. אבל, מה עם אלה שלמעלה?

מומחי ארגון מגדירים את שכבת הניהול הבינוני של ארגון כשכבת הניהול הרצינית ביותר, שבה טמון הפוטנציאל הטוב ביותר לפיקוד על המערכת. אבל, כיוון שבדרגות הבאות משחקת פחות היכולת ויותר הנאמנות האישית ויכולת התמרון הפוליטי - רבים מהם אינם מגיעים ליכולת השפעה; ופורשים. רבים נותרים מג"דים במילואים, הסָּלְתָּהּ וּהשַּׁמְנָהּ של צבא המילואים!

אמציה חן: "שכחו אותו בבית… מעמד המג"ד בצה"ל

חובבנות, צרות עין ו/או סתם טיפשות לשמה, מנעה את מעשה שילובם של מפקדות הגדודים, כחלק אורגני במערכת הפיקוד והשליטה. הדבר מומחש בתרגילים שלדיים, ללא השתתפות מפקדות הגדודים, ו/או במרא"מ (מרכז לאמון מפקדות). שם מסרסת המנהלת את מהות האימון...