אושרית כספי-ברוך: סוגים של מבנים ארגוניים

המבנה הארגוני - כמו תהליכי העבודה שלו - מיועדים לאפשר לארגון להשיג את יעדיו. קיימות שתי גישות קוטביות בעיצוב ארגונים: האחת גורסת שקיימים עקרונות אוניברסליים לעיצובם של ארגונים; ואילו האחרת רואה בארגון ישות ייחודית, שאמורה להיבנות בהתאם למטרותיו ולסביבה שבה הוא מתפקד...