פנחס פישלר: "אדוני המפכ"ל…"

הביאו אותך - מחוץ לשורות המשטרה - כדי לנקות את השורות ('האורוות'); כדי להפיח תרבות ארגונית חדשה ונקייה במשטרה; כדי לתקן ולשפר. מה קיבלנו? כאוס מוחלט... קרא פעם את "חוברת משטרת לואי דה פינס"... תלמד הימנה הרבה: מאום לא תיקנת. מאום לא שיפרת. הצהרות לרוב... הבטחות הרבה... נאומים כחול... אבל שיפור לא מצאנו... והכל בלשון המעטה.