אלעד רזניק: בני הלאום הישראלי…

חוק הלאום צריך להתחשב בעובדה שבמדינת ישראל חיים שני לאומים: בני הלאום היהודי - הכולל חרדים, המשתמטים משרות צבאי ובני אליטה משרתת המשרתים רק 17 חודש; ובני הלאום הישראלי, המאפשר לפרזיטים, בני הלאום היהודי, חיים של כבוד; וכולל מיעוטים משרתים כמו החילונים, הדרוזים, הצ'רקסים הבדואים ואחרים, שקשר דם קיים בינם לבין בני הלאום היהודי...