אבי הראל: ר' סעדיה גאון והתפיסה האסלאמית של הכלאם

כלאם (דיבור דבר האל) הוא תחום מחשבה תאולוגי באסלאם, אשר מבקש - בעזרת דרכים פילוסופיות-שכליות - להצדיק את אמונת הדת ומצוות האסלאם, ולשלול דעות מנוגדות לה. האם היה ר' סעדיה גאון (רס"ג) איש 'כלאם' מובהק? התשובה אינה חד משמעית...