ברוכמן ופישלר: מכתב גלוי לשר לביטחון הפנים – עו"ד אמיר אוחנה

כבוד השר לביטחון הפנים הנכנס: לרגל כניסתך לתפקיד מצאנו לנכון להשיא לך מספר עצות  / "טיפים", כמי שמעורים ועוקבים בצמידות שנים רבות אחר ארגון המשטרה בישראל... ד"ר אבי ברוכמן ועו"ד פנחס פישלר כותבים לאמיר אוחנה...