אבי הראל: מכיבוש יריחו ועד הירי במחבל בחברון – מה נשתנה?

בשנת 1966, ביצע ג'ורג' טמרין מחקר בקרב 1069 תלמידים בני 8 עד 14 על מידת ההצדקה שבהרג האויב בעת כיבוש יריחו ועל מידת ההצדקה לפעול באופן דומה גם כיום. 66 אחוזים מהתלמידים הסכימו באופן מלא למעשה ההרג; 26 אחוזים לא הסכימו כלל; ורק שמונה אחוזים מהתלמידים בחרו בדרך הביניים של הסכמה חלקית.