יהודה כפיר: מגבלות הטכנולוגיה הקיימת בחפירת מנהרות

הלחימה בתווך התת קרקעי - בניגוד ללחימה בתווך האווירי, הקרקעי והימי - היא בגדר תעלומה; שכן, שום צבא עדיין לא צבר בה ניסיון של ממש. הטכנולוגיה, שמאוד מסייעת לנו לגלות אויב ולהשמידו ביבשה, באוויר ובים, מתקשה "לספק את הסחורה" בתווך התת קרקעי...