פנחס יחזקאלי: טוטאליות – אחד מסעיפי הקוד התרבותי של השוטרים

הטוטאליות - האמונה הנחושה הזו, שהמשטרה בעבורך היא חזות הכל - היא אחד מסעיפי קוד ההתנהגות של תרבות השוטרים. למען המשטרה, מותר וצריך - לכאורה - לעשות הכל: לשקר, לחפות, להסתכל הצידה... אתה נותן הכל ובטוח שברגע של מבחן גם המערכת תחזיר לך באותה מטבע. רק שלא...