כשנתן אלתרמן שבר שתיקה…

כשתת מערכת הופכת כלי להשגת מטרות של מערכת האחרת (במקרה של שוברים שתיקה, על ידי הכנסת צה"ל ללב המחלוקת הפוליטית על גבול ההמרדה; עשיית שימוש בו לצורך יצירת דה- לגיטימציה לכיבוש; וכדומה), היא נדחית, באופן טבעי, על ידי יתר מרכיבי מערכת העל שלה, ונפלטת החוצה. זאת, למרות שהמשוב שהיא מביאה הוא רב ערך!