יוסף זהר: זיכוי חייבטוב – פסילתה של הודאה והגינותו של ההליך הפלילי

אלישע חייבטוב זוכה אתמול מהרשעתו ברצח משום שהשופטים סברו שבמהלך חקירתו נפגעה זכותו להיוועץ עם עורך דין באופן שפגע בהגינותו של ההליך הפלילי, ולפיכך החליטו לפסול את הודאתו בפני המדובב. באופן טבעי, מיד התעוררו תהיות האם בית המשפט העליון שחרר לחופשי רוצח, על מנת ללמד לקח את המשטרה.