גרשון הכהן: יום השנה לפטירת דוד אלעזר. הדגשים על המלחמה ההיא…

מאמר זה מבוסס על תכניתו של ברור אסקרוב, "הרדיו פתוח" - בעבור 40 שנה לפטירתו של רב אלוף דוד אלעזר (דדו), רמטכ"ל מלחמת יום הכיפורים. במאמר מתייחס האלוף במילואים גרשון הכהן לשלוש סוגיות עיקריות הקשורות לדדו: אופן הכנת הצבא למלחמה; דרך הפיקוד של אלעזר (רוח הפלמ"ח), והאופן שבו באה לידי ביטוי במלחמה; ומסקנות וועדת אגרנט

מה אמר קיסינג'ר על הזכות לריבונות ומה אמר יאנוש לקציניו היוצאים לקרב…

אלוף גרשון הכהן שהינו אחד הקצינים האחרונים במטה הכללי של צהל, שנלחם במלחמת יום הכיפורים, נתבקש לכתוב את ההקדמה לספרו של אילן סהר, עד קצה היכולת - חטיבה 7 במלחמת יום הכיפורים. שני קטעים משכו במיוחד את עיני בטקסט הזה...