פנחס יחזקאלי: מה לבעיות חברתיות ולחוק הפלילי? הרצאה בחלק אחד

החוק איננו מרפא, בדרך כלל, בעיות חברתיות. הוא רק יוצר במקביל חדשות. כשמבצעים קרימינליזציה של בעיות חברתיות, יוצרים מצב שבו, מערכת שאמורה לטפל בהכל; לא מטפלת, בעצם בכלום; ואינה מספקת לאזרח את מה שיועדה לספק מלכתחילה!

פנחס יחזקאלי: נושא לימוד – קרימינליזציה של בעיות חברתיות והשלכותיה

זהו דף הלימוד של השיעור: 'קרימינליזציה של בעיות חברתיות והשלכותיה' בקורס ללמידה עצמית: '(משטרה), פשיעה, חוק חברה', שעודכן ל- 2023. הוא כולל הרצאה הוקלטת, מצגת שיעור, מצגת שאלות חזרה ומאמרים רלוונטיים להעשרה. 

האם חוק היובש לקטינים אכן יעבוד?

[מקור התמונה] ב- 18 לאוקטובר 2009, אישרה ועדת השרים לענייני חקיקה, בתמיכת שר המשפטים, הצעת חוק פרטית של ח"כ יריב לוין (ליכוד) האוסרת החזקה ושתייה של אלכוהול על ידי קטינים במקום ציבורי, ונותנת סמכות לשוטרים ולפקחים להחרים כל משקה אלכוהולי שייתפס בידי קטין. הצעה זו אושרה למרות התנגדות המשטרה והשר לביטחון הפנים. השר אהרונוביץ' טען…