'תקרת הזכוכית' של חברות משפחתיות

את המאמר הזה אנו מבקשים להקדיש ל"תקרת הזכוכית" המצטיירת מתוך אבחוני הרשת שלנו, של חברות משפחתיות - בגודל ממוצע של 250-80 עובדים - שחוו הצלחה; אבל מתקשות לפרוץ קדימה בגלל הקושי להשתחרר מדפוסי ניהול שהתקבעו כשהיו 'קטנים'...