רויטל סלע-שיוביץ: התנהגות תוקפנית בקרב מתבגרים: קשר המגדר, הגיל וההשתייכות למסגרת החינוכית

[לחזור לכתב העת משטרה וחברה לחץ כאן] [להורדת המאמר לחץ כאן: רוויטל שיוביץ- התנהגות תוקפנית…] ד"ר רוויטל שיוביץ, המכון לקרימינולוגיה, האוניברסיטה העברית   (התקבל במערכת במרץ 2003, אושר לדפוס ביולי 2003). תקציר מחקר זה בדק את ההבדלים בין המינים, בקרב 921 בני-נוער (526 בנים ו- 395 בנות), בארבעת סוגי תוקפנות: תוקפנות פיזית, תוקפנות מילולית, תוקפנות עקיפה…