יורם אטינגר: התמערבות הדמוגרפיה הערבית

'התמערבות' היא כינוי לתהליך של אימוץ של תרבות המערב בתחומים שונים החל מתעשייה וטכנולוגיה ועד למשפט ופילוסופיה. בשני העשורים האחרונים ניתן להכליל ביטוי זה במדינות ערב, גם לגבי ילודה ופריון... התעלמות מעצבי מדיניות ודעת קהל מהתמערבות הדמוגרפיה הערבית עלולה להביא לטעות דרמטית בקבלת החלטות לאומיות!