פנחס יחזקאלי: תורת הצרכים של דויד מקלילנד

הפסיכולוג האמריקני, דויד מקלילנד אחראי לאחת התיאוריות החשובות העוסקות בצרכים [נגדיר 'צורך' ככל דבר שאדם זקוק (או חש שהוא זקוק) לו עבור המשך קיומו הפיזי ורווחתו הנפשית]. הוא הניח כי הפרט מפנים – בדרך של למידה – צרכים שמגדירה המסגרת התרבותית שבה הוא חי. הסביבה מעודדת למידה של צרכים...