יצחק אדיג’ס: מי אני ומה מטרתי בחיים?

האם אנו יכולים להסכים שהעולם הוא מערכת ענקית אחת? אם אנו יכולים להסכים על כך, עלינו להסכים שכל חלקי המערכת קשורים זה לזה. אף אחד מהם איננו מבודד. אנחנו מקושרים, לא רק לאנשים אלא גם לעצים המספקים לנו חמצן לנשום; ולאוקיינוסים המאפשרים לדגים להתרבות ולשמש לנו מזון. כל מה שאנחנו רואים קשור לכל הדברים האחרים שאנחנו רואים וגם לאלה הסמויים מן העין. אז מי אני בעצם?