אבי הראל: המשמר הנע בתקופת המאורעות 1939-1936, וסוגיית המשטרה הפרטית

המשמר הנע או המשמרות הנעים, ה-JSP, שכונתה גם הפלוגה הנודדת או בקיצור הנודדת (ראה מאמרי, הנוטרות והמשטרה הארצישראלית 1936 – 1947), היה זרוע ניידת של משטרת היישובים העבריים, ואולי הבסיס שממנו צמח משמר הגבול של היום. המשמר הוקם בשנת 1936, בימי המאורעות,  ככוח משטרה חוקי באישור שלטונות המנדט, אולם השליטה עליו בפועל הייתה בידי ארגון ההגנה. עם תחילת המאורעות…