פנחס יחזקאלי: נושא לימוד – משטרת ישראל – ניתוח אסטרטגי (SWOT)

פרק זה עוסק בניתוח SWOT של משטרת ישראל. משמע, בניתוח החולשות, החוזקות, ההזדמנויות והאיומים העומדים בפניה. זהו דף הלימוד של השיעור הזה, בקורס ללמידה עצמית: '(משטרה), פשיעה, חוק חברה', שעודכן ל- 2023. הוא כולל הרצאה הוקלטת, מצגת שיעור, מצגת שאלות חזרה ומאמרים רלוונטיים להעשרה.