הרן פינשטין: האם הועדה למינוי שופטים היא רק הצגה?

אם הידיעות על תוכן השיחות של ראש לשכת עורכי הדין לשעבר, עורך דין אפי נווה נכונות הן, כי אז מתברר כי הוא קיים שיחות עם שופטים חברי הוועדה למינוי שופטים, כדי לתאם מראש את בחירתם של מועמדים מוסכמים. ואם כך המצב הרי שהוא והשופטים השתתפו במעין "הצגה" בוועדה למינוי שופטים הואיל ולמעשה ההצבעות כבר סוכמו מראש. ואם כך, בשביל מה צריך בכלל את הוועדה?