גרשון הכהן: בשבח היתירות

גם עשרות שנים לאחר שהוקמה מדינת ישראל, ממשיכים להתקיים בה מוסדות לאומיים מקבילים, מחוץ למערכת השלטון הרשמית, דוגמת הסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית, קרן היסוד וקרן קיימת לישראל. מומחי ממשל ומנהל ציבורי נוטים לערער על כך, בקריאה לביטולם. בדברי הבאים אציג לערעור זה מענה עקרוני, המושתת על תפיסה אחרת, מזו הרווחת. מדובר בתפיסה כוללת לתפקידם החיוני של מערכות כפולות ומתחים בהנהגת אדם וחברה...