גרשון הכהן: ההיגיון הפרדוקסלי של השקיפות

דווקא בעידן הדרישה הגוברת לשקיפות מוחלטת, הפוטנציאל הטמון בשינוי הדינמי בין גלוי לנעלם, הופך להיות כורח חיוני להתנהלות אסטרטגית יעילה: אפשר למנף את הגילוי בשקיפות מלאה כביכול, על מנת להסתיר טוב יותר את מה שהמציאות מחייבת להמשיך ולהסתיר!