גרשון הכהן: חשיבותו של העיתוי!

בסוף ספטמבר 2020 פורסם דבר קיומו של מרגל נוסף שפעל במצרים במלחמת יום הכיפורים, ושהעביר 'ידיעת זהב' ברגע קריטי של מבוכה ודמורליזציה בקרב מקבלי ההחלטות, שבו אמר שר הביטחון, משה דיין כי "אם ניכשל בהתקפה נוספת, ניאלץ להילחם במבואות תל אביב'"... הסיפור הזה ממחיש לנו את חשיבותו של עיתוי נכון בעולם כאוטי, של אי ודאות...

פנחס יחזקאלי: זהירות – דמורליזציה בקרב הנהגה או בקרב הציבור!

הציבור מצפה ממנהיגיו להפגין ביטחון ועוצמה ברגעי מבחן; הוא מתגמל את העובדים במבחן ומוחק את הכושלים בו. לכן, דֵּמוֹרָלִיזַצְיָה בקרב מקבלי ההחלטות ברגעי מבחן היא הרסנית לקריירה שלהם; ועלולה לגרום נזק לאינטרסים הלאומיים של המדינה, שעליהם הם מופקדים...