פנחס יחזקאלי: דילמה – התלבטות בין אלטרנטיבות קוטביות

האם לכבוש את עזה או לא? בסוגיה זו אנו מתלבטים, בין שתי אפשרויות פעולה מנוגדות - המושפעות ממציאות דינאמית ומשתנה במהירות - שלכל אחת מהן יתרונות ומגרעות. ההתלבטות הזו מתרחשת כל פעם, בנקודת זמן מסויימת שונה. ההתלבטות הזו קרויה 'דילמה'...