הארגון הבלתי פורמלי באתר ייצור ידע

אִרְגּוּן בִּלְתִּי פוֹרְמָלִי (informal organization) הוא מערכת הקשרים החברתיים בארגון, היוצרת 'ארגון בתוך ארגון'. ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות הארגון הבלתי פורמלי והשלכותיו, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה מועילה...