יוסף זהר ואח': היפוך מעמדה של ההודאה

בבתי המשפט הפדרליים בארה"ב כיום כ 99% מההרשעות מבוססות על הודאה באשמה, ובבתי המשפט המדינתיים המצב לא רחוק מכך. בישראל הדבר בא לידי ביטוי בכך שפחות מ 5% מהתיקים הפליליים בבתי משפט השלום מסתיימים לאחר משפט הוכחות מלא, ושאר התיקים הפליליים נסגרים בעיקר בעקבות עסקאות טיעון מסוגים שונים ובהודאות באשמה ללא עסקאות טיעון...