הלגיטימציה הגוברת של 'בוררות העולם התחתון'

השימוש בעבריינים בכירים כבוררים כבר מזמן אינו נחלתו של 'העולם התחתון לבדו, והוא תופס מקום גדל והולך גם 'על פני השטח'. מה גורם לאנשים נורמטיביים לכאורה לפנות דווקא לבוררים-עבריינים? בכך עוסק המאמר הנוכחי!