אסא כשר: הערות בדבר המלצות ועדה לתעדוף בתנאי מחסור במשאבים

אין לאף אחד רשות להפלות לרעה בני-אדם שאינם יכולים לנוע או לאכול בכוחות עצמם. חייהם חיים, כבוד האדם שלהם הוא כבוד האדם, זכותם להגנה על חייהם היא זכות האדם להגנה על חייו. הפליה כזאת היא פסולה מכל הבחינות!