עלייתה ונפילתה של היחידה לקשרי קהילה משטרה (ילק"ם)

מוקדש לדר אבי הראל באהבה רבה סיפורה של היחידה לקשרי קהילה משטרה (ילקם) מחובר לסיפור הניסיון המשמעותי ביותר עד היום לשנות את תרבותה של משטרת ישראל: היה זה לאחר המהפך ב- 1977. מנחם בגין – דמוקרט אמתי, החליט שכמו בכל מדינה מתוקנת, מקומה של המשטרה במשרד הפנים. ואמנם, משרד המשטרה פורק וסופח כאגף במשרדו של מנהיג…