שוחד מיני? כדאי שתרגיעו…

אנחנו כבר וותיקים מידי בעסק הזה - של שילוב פוליטיקה, תקשורת ומערכת אכיפה המכורה לכותרות - בשביל להתרגש מכותרות מפוצצות, בטח ערב בחירות. כדאי שנשים לב למה שדיברו עליו מעט מאוד או בכלל לא בתקשורת, שמעצרו של החשוד הבכיר בקבלת שוחד מיני לא הוארך, והוא שוחרר למעצר בית... יתרה מכך, ניסיון העבר בפרשיות משפטיות מפוצצות מלמד שרובן נגמרו בשקט יחסי, ממשפטו המתוקשר של השופט אליעזר מלחי ב- 1966 ועד פרשת השופטת גרסטל, רק בתחילת 2018...