גרשון הכהן: מיהו הלוחם האידיאלי – יעקב או עשיו? אודיסאוס או אכילס?

מהי בעינינו דמות הלוחם האידאלי? זאת כמובן שאלה קלאסית, הנטועה בעומק תרבותנו ומארג דימויינו. זו לא רק שאלה קלאסית מימים רחוקים, גם בעצם ימינו אנו, מתרוצצות בקרבנו דמויות מתחרות...