הרעיון המחולל המבריק של הנציב אהרן פרנקו

לאהרן פרנקו היה רעיון מחולל מעולה, בהישג יד, איך לגרום למינוי נציב במפנים: הייתה לו הצעה שהשר לא יוכל לסרב לה! הוא השכיל להבין שכדי שהשר ימנה מועמד פנימי, הוא חייב להיות מישהו שלא יעורר ביקורת חיצונית, וישתיק התארגנויות פנימיות לסכל את המינוי, כפי שקרה בפעם הקודמת ערב מינוי גביזון. הוא זכר היטב שהצנחת אורית אדאטו לראשות שב"ס - למרות שהייתה מינוי לא הגיוני בעליל: תת אלוף בצה"ל שהייתה רחוקה מעולמו של שב"ס כרחוק מזרח ממערב - התקבל בציבור ואצל פרנסיו בתשואות... לכן, הוא המליץ על עפרה קלינגר כמועמדת שלו!