אַד-הוֹקְרַטְיָה

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי Heidi De Vries לאתר flickr] אַד-הוֹקְרַטְיָה (Adhocracy) נוצרה כמודל חלופי למודל הביורוקרטי, זוהי צורת ארגון בְּתַר-ביורוקרטית שנועדה להיות גמישה ובעלת יכולת תגובה לשינויים. היא מתאפיינת בהתנהגות אינטגרטיבית אדפטיבית, יצירתית וגמישה המבוססת על אי-קביעות וספונטניות. ארגון זה נועד ליצור, לחדש ולשמור על יצירתיות, ולכן כל צורה של סטנדרטיזציה זרה לו. מאפיינים אלה משפרים מאוד…