אוסף המאמרים על נדב ואביהוא בני אהרן, חטאם ומותם

על פי המקרא, נָדָב וַאֲבִיהוּא היו בניו של אהרן הכהן. המקרא מספר שנדב ואביהוא הקריבו לפני ה' ”אֵשׁ זָרָה, אֲשֶׁר לֹא צִוָּה אֹתָם”, וכעונש על כך יצאה אש מאת ה' ואכלה אותם, והם מתו... ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות חטאם ומותם, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה מועילה.

אבי הראל: מות שני בני אהרון, ומותו של עוזא

מותם של נדב ואביהוא שני בני אהרון בחנוכת המשכן, כמו גם מותו של עוזא שהומת בגלל ששלח ידו אל ארון ברית ה' שלא ייפול מהעגלה בו הוא נישא, הם מהדברים הקשים והסתומים במקרא. כל תירוץ שנאמר בהם, לא נותן הסבר ראוי וקוהרנטי מדוע מוות זה קורה דווקא ביום שמחת העם.

אבי הראל: חטאם של בני אהרן והקשר לדוד ולמיכל בת שאול

במות שני בני אהרן בחנוכת המשכן, ישנה הכרעה ברורה וחדה, כי בעבודת האל אין מקום ליוזמות אישיות שלא על פי הפרוטוקול. למרות זאת, כעבור שנים, הכרעה זו מתהפכת ובעצם נמחקת לחלוטין, כאשר דוד המלך מראה כי יש מקום בעבודת האל לאקסטזה דתית על גבול הכאוס הדתי והמוסרי...