יחזקאלי ואונגר משיח: עשר כרזות על ניתוח רשתות ארגוניות – אוסף עשירי

בכרזה: מנכ"ל, איך השתנה הארגון שלך בעקבות הקורונה? אבחן וטייב אותו בעזרת ניתוח אבחון רשתי תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי geralt לאתר Pixabay. מקור התרשים הארגוני: איילין כהן ופרץ. הכרזה: ייצור ידע]

[התמונה המקורית היא תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי geralt לאתר Pixabay. מקור התרשים הארגוני: איילין כהן ופרץ. הכרזה: ייצור ידע]

הדף הזה מביא לכם את האוסף העשירי של כרזות שתועדו אצלנו, באתר 'ייצור ידע'; בהקשרים של ניתוח רשתות ארגוניות - (ONA). אתם מוזמנים לתרום עוד משלכם!

[לאוסף, הכרזות על ניתוח רשתות ארגוניות, לחצו כאן] [לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן]

ד"ר פנחס יחזקאלי ואינג' שרית אונגר-משיח הם מומחים לניתוח רשתות ארגונית (Organizational Network Analysis). ושותפים בחברת 'ייצור ידע'.

ד"ר פנחס יחזקאלי ואינג' שרית אונגר-משיח הם מומחים לניתוח רשתות ארגונית (Organizational Network Analysis). ושותפים בחברת 'ייצור ידע'.

*  *  *

"ניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA) הוא תחום שמסתובב פה כבר מעל לעשור, אבל קיבל פוש רציני לאחרונה כנראה בזכות המגמה ההיסטרית של Data-driven ארגוני או מה שנקרא היום "ניתוח אנשים" -  "People Analytics" שמסייע למדוד הערכות ביצועים, מוטיבציה, חדשנות ארגונית, גיוון והכלה ועוד" (בוים שוורץ, 2020).

הדף הזה מביא לכם את האוסף העשירי: עשר כרזות שתועדו אצלנו, באתר ייצור ידע; בהקשרים של ניתוח רשתות ארגוניות. אתם מוזמנים לתרום עוד משלכם!

הכרזה בראש המאמר: הקורונה משנה ארגונים!

כשהמציאות משתנה, חייבים גם ארגונים להשתנות ולהסתגל בהתאמה. אורלי איילין כהן ויניב פרץ אבחנו ארגון, לפני הקורונה ובמהלכה. השינויים במאמר (ראו לינק למטה).

כרזות שנייה ושלישית: מה קורה כשאנשי המפתח בארגון אינם מחוברים?

Jeppe Vilstrup Hansgaard, מנכ"ל חברת Innovisor - שצברה בעשור האחרון ניסיון בשינויים עסקיים, בניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA), במיזוגים וברכישות ביותר מ- 35 מדינות

כותב Jeppe Vilstrup Hansgaard, מנכ"ל חברת Innovisor - שצברה בעשור האחרון ניסיון בשינויים עסקיים, בניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA), במיזוגים וברכישות ביותר מ- 35 מדינות:

"... רוב הארגונים מבצעים סקרים מסורתיים של מעורבות עובדים (engagement survey). אולם, יש מצבים שבהם שיעור המעורבות נראה טוב; רק שקיים נתק בין האנשים הלא נכונים.

למשל, בין ראשי המחלקות בארגון. במצבים כאלה, הסקרים לא יצביעו על סיכון למרות שהארגון נקלע לסיכון אסטרטגי; שעלול להתפתח לסערה, תוך חודשים ... או אפילו שבועות!"

[בכרזה: הקשרים בין העובדים בארגון סבירים; אולם דווקא אנשי המפתח (מסומנים בעיגול ירוק) אינם מחוברים... הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות של חברת Innovisor]

[בתמונה: הקשרים בין העובדים בארגון סבירים; אולם דווקא אנשי המפתח (מסומנים בעיגול ירוק) אינם מחוברים... הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות של חברת Innovisor]

כרזה שלישית: אותה כרזה בעברית

[בתמונה: הקשרים בין העובדים בארגון סבירים; אולם דווקא אנשי המפתח (מסומנים בעיגול ירוק) אינם מחוברים... הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות של חברת Innovisor]

[בתמונה: הקשרים בין העובדים בארגון סבירים; אולם דווקא אנשי המפתח (מסומנים בעיגול ירוק) אינם מחוברים... הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות של חברת Innovisor]

כרזות רביעית וחמישית: אופטימיזציה מהי?

כותב Jeppe Vilstrup Hansgaard, מנכ"ל חברת Innovisor: "יש דרך להשיג חדשנות מבלי לפרוץ את הממגורות שלכם! אין צורך בארגון שכולם יהיו מחוברים לכולם. צריך שהאנשים הנכונים יהיו מחוברים בקשרים הנכונים. זוהי אופטימיזציה! צריך לחבר את הממגורות במקומות הנכונים עם האנשים הנכונים; ואת זה ניתן לעשות תוך שימוש ניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA)..."

כותב Jeppe Vilstrup Hansgaard, מנכ"ל חברת Innovisor: "יש דרך להשיג חדשנות מבלי לפרוץ את הממגורות שלכם! אין צורך בארגון שכולם יהיו מחוברים לכולם. צריך שהאנשים הנכונים יהיו מחוברים בקשרים הנכונים. זוהי אופטימיזציה! צריך לחבר את הממגורות במקומות הנכונים עם האנשים הנכונים; ואת זה ניתן לעשות תוך שימוש ניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA)...". הכרזה: 'ייצור ידע'

[הכרזה: ייצור ידע]

כרזה חמישית באותו הקשר: במקום לנסות ולפרק את ה'ממגורות' ('סילוס') בארגון, חברו אותן!

כותב Jeppe Vilstrup Hansgaard, מנכ"ל חברת Innovisor: טענתי היא שלא רק שאסור לפרק מממגורות, הצלת הממגורות וטיפוחן היא הנשק הסודי של המנהל! ממגורות הרבה יותר טובות מהמוניטין שלהן! הן מוסיפות קרבה ואמון לחיי העבודה שלנו. זהו מקום שבו אנו יכולים להיות עצמנו; ללא צורך להעמיד פנים! ומעל לכל, ממגורות ממלאות את רצוננו לתחושת שייכות. לכן, לחברי הממגורה יש תחושת שייכות; והם נוטים יותר לעזור זה לזה בעת הצורך!

לכן, במקום לנסות ולפרק את הממגורות, אבחנו וחברו אותן ליתר הארגון בעזרת ניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA)...

[בכרזה: במקום לנסות ולפרק את ה'ממגורות' (ה'סילוס' בארגון, אבחנו וחברו אותן בעזרת אבחון רשתי!מפת הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות של חברת Innovisor]

[מפת הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות של חברת Innovisor]

כרזה שישית: ההיררכיה הארגונית, הסמויה מן העין 

כותבת שרית אונגר- משיח: "... מצב קשרי ההיררכיה בארגון אינו דומה, בדרך כלל, לזה המתואר ב'תרשים העץ' הארגוני. השוואת קשרי ההיררכיה המוצהרים לאלה שבפועל, מלמדת על מצבו הניהולי: היא מצביעה על מצבים של תת ניהול או, להבדיל, של 'היררכיה לוחצת', שמדכאת קשרי עבודה. בדיקה תקופתית של זרימת הסמכות והאחריות בארגון מסייעת לשמור אותו במצב של אופטימיזציה, ולהגביר פרודוקטיביות." [הא אתם מודעים להיררכיה הבלתי פורמלית הסמויה מן העין בארגונכם? אבחנו אותה ושלטו בה בעזרת אבחון רשתי!מפת הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות EFRON, חברת 'ייצור ידע']

[מפת הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות EFRON, חברת 'ייצור ידע']

*  *  *

כרזות, שביעית ושמינית: מי שולט בתרבות הארגונית?

יש המדמים את התרבות הארגונית לשד בבקבוק, שמשרת - לטוב ולרע - את האוחז בבקבוק; קרי, את בעלי העוצמה בארגון... [בתמונה: כמו השד במנורת הקסמים בסיפור אלדין, התרבות הארגונית משרתת את מי שיחזיק במנורה (משמע, את בעלי העוצמה בארגון), לטוב ולרע! התמונה המקורית היא תמונה חופשית שעוצבה והועלתה על ידי azwer לאתר Pixabay. הכרזה: ייצור ידע]

[בתמונה: כמו השד במנורת הקסמים בסיפור אלדין, התרבות הארגונית משרתת את מי שיחזיק במנורה (משמע, את בעלי העוצמה בארגון), לטוב ולרע! התמונה המקורית היא תמונה חופשית שעוצבה והועלתה על ידי azwer לאתר Pixabay. הכרזה: ייצור ידע]

כרזה שמינית באותו הקשר:

דימוי קולע אחר לתרבות הארגונית הוא לרוח: היא בלתי נראית, אך השפעתה מורגשת היטב... קל לך כשהיא איתך ונושבת בגבך; וקשה מאוד כשהיא נושפת נגדך... בכרזה: תרבות ארגונית היא כמו רוח... "תרבות ארגונית היא כמו הרוח: היא בלתי נראית, אך השפעתה מורגשת היטב... קל לך כשהיא איתך ונושבת בגבך; וקשה מאוד כשהיא נושפת נגדך... אל תתנו לתרבות הארגונית לשלוט בכם. ניתן לאבחן ולטפל בה בעזרת אבחון רשתי! התמונה המקורית: Photo by Dziana Hasanbekava from Pexels. הכרזה: 'ייצור ידע'

[התמונה המקורית: Photo by Dziana Hasanbekava from Pexels. הכרזה: ייצור ידע]

כרזה תשיעית: אפשר ליצור ערך במיליארדים ע"י קליטה נכונה של עובדים!

כותב Jeppe Vilstrup Hansgaard, מנכ"ל חברת Innovisor: "... ניתן להפחית 6 חודשים מזמן ההבשלה של עובדים חדשים, אם עושים שימוש בניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA) לאיתור המנטור הנכון לעובד חדש, כדי שישתלב מיד ברשתות השיתופיות, תוך מעקב מתמיד חר התקדמותו."

בכרזה: אפשר ליצור ערך במיליארדים ע"י קליטה נכונה של עובדים! כותב Jeppe Vilstrup Hansgaard, מנכ"ל חברת Innovisor: "... ניתן להפחית 6 חודשים מזמן ההבשלה של עובדים חדשים, אם עושים שימוש בניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA) לאיתור המנטור הנכון לעובד חדש, כדי שישתלב מיד ברשתות השיתופיות, תוך מעקב מתמיד אחר התקדמותו." עובדים חדשים ברשת הארגון (צבועים כתום. העובדים הללו מחוברים ביניהם (אחוות חדשים...) ומקושרים רק למנטורים שלהם בארגון. זמן ההבשלה שלהם יסתיים כאשר מערך הקשרים שלהם יהיה אופטימלי או קרוב לאופטימלי לצורך מילוי אפקטיבי של תפקידם. הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות של חברת Innovisor[בתמונה: עובדים חדשים ברשת הארגון (צבועים כתום. העובדים הללו מחוברים ביניהם (אחוות חדשים...) ומקושרים רק למנטורים שלהם בארגון. זמן ההבשלה שלהם יסתיים כאשר מערך הקשרים שלהם יהיה אופטימלי או קרוב לאופטימלי לצורך מילוי אפקטיבי של תפקידם. הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות של חברת Innovisor]

כרזה עשירית: אתרו, מבעוד מועד, את צווארי בקבוק בארגונכם, בניתוח רשתות ארגוניות, ONA

צוואר בקבוק הוא גורם במבנה ארגוני או בתהליכי עבודה, המהווה מעין 'סתימה בצנרת' המונע אופטימיזציה של הרשת, שיש 'לפתוח אותה'. דימוי טוב לצוואר בקבוק הוא גשר, המהווה מעבר הכרחי, המחבר בין שני חלקיה של עיר... אתרו מבעוד מועד סיכונים אסטרטגיים, כגון אלה, בעזרת ניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA).

אתרו, מבעוד מועד, את צווארי בקבוק בארגונכם, בניתוח רשתות ארגוניות, ONA צוואר בקבוק הוא גורם במבנה ארגוני או בתהליכי עבודה, המהווה מעין 'סתימה בצנרת' המונע אופטימיזציה של הרשת, שיש 'לפתוח אותה'. דימוי טוב לצוואר בקבוק הוא גשר, המהווה מעבר הכרחי, המחבר בין שני חלקיה של עיר... אתרו מבעוד מועד סיכונים אסטרטגיים, כגון אלה, בעזרת ניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA). התרשים עובד במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות AURORA, חברת TECI

[התרשים עובד במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות AURORA, חברת TECI]

[לאוסף, הכרזות על ניתוח רשתות ארגוניות, לחצו כאן] [לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן]

מצאת טעות בכתבה? הבחנת בהפרה של זכויות יוצרים? נתקלת בדבר מה שאיננו ראוי? אנא דווח לנו!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *