Jeppe Vilstrup Hansgaard: ניהול מעלה מטה (Top-Down)

[התמונה המקורית היא תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי OpenClipart-Vectors לאתר Pixabay]

[למאמר המקורי באנגלית, לחצו כאן] [לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן] [לקובץ המאמרים, הכל על ביורוקרטיה', לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על המודלים מעלה-מטה (Top Down) ומטה-מעלה (Bottom Up), לחצו כאן]

Jeppe Vilstrup Hansgaard הוא מנכ"ל חברת Innovisor - שצברה בעשור האחרון ניסיון בשינויים עסקיים, בניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA), במיזוגים וברכישות ביותר מ- 35 מדינות (ראו תמונה משמאל).

*  *  *

מעלה-מטה (Top Down) ומטה-מעלה (Bottom Up) הם שני מודלים חלופיים של תקשורת ארגונית, המציינים בשמם את כיוון זרימת התקשורת:

  • מההנהלה, מטה אל העובדים (Top Down).
  • מהעובדים, מעלה אל ההנהלה (Bottom Up).

מודל מעלה-מטה מבטא סגירות ניהולית; מעורבות העובדים נמוכה; והיעדר היזון חוזר מהשטח להנהלה;

ולהיפך: מודל מטה-מעלה מבטא פתיחות ניהולית, מעורבות העובדים גבוהה והיזון חוזר מהשטח להנהלה.

לפניכם למטה, השתקפות של מודל מעלה מטה במפת הרשת של הארגון. מדובר בארגוון היררכי מאוד, שבו ששה מנהלים 'אינם משחררים', ומחזיקים במירב העוצמה בארגון, ושולטים על הידע שלו.

התוצאה: כמות הידע בארגון נמוכה, שכן, העובדים אינם תורמים כמעט למאגר הידע הארגוני; הם הופכים את הארגון לאיטי מכפי שיכול היה להיות ולהרבה פחות חדשני. יכולתם לזהות סיכונים בזמן אמת נפגמת; וברמה האישית, הופך הארגון לבן ערובה בידיהם!

[למאמר: שימושים חדשים למודלים מעלה-מטה (Top Down) ומטה-מעלה (Bottom Up), לחצו כאן] [למושגים סגירות ופתיחות ניהולית, לחצו כאן] [להרחבה בנושא 'מעורבות עובדים', לחצו כאן] [להרחבת המושג: משוב - היזון חוזר, לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'עוצמה', לחצו כאן]  [להרחבת המושג, 'ידע', לחצו כאן]

[בתמונה: השתקפות של מודל מעלה מטה ברשת - הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות של חברת Innovisor]

[לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן] [לקובץ המאמרים, הכל על ביורוקרטיה', לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על המודלים מעלה-מטה (Top Down) ומטה-מעלה (Bottom Up), לחצו כאן]

מקורות והעשרה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *