פנחס פישלר: "משטרה מנהיגה קהילה"… ממתי? האמנם?

[התמונה המקורית היא תמונה חופשית שעוצבה והועלתה על ידי Alexas_Fotos לאתר Pixabay]

עו"ד פנחס (פיני) פישלר הוא קצין משטרה לשעבר ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בימי ניצב בנימין זיגל. הוא בעל חמישה תארים אקדמיים, שלושה מהם בהצטיינות, ממייסדי תנועת אומץ, הגן בערכאות שונות על שוטרים וקציני משטרה רבים, פעמים רבות בהתנדבות. לוחם בלתי מתפשר למען טוהר המשטרה והאפקטיביות שלה. מייסד דף הפייסבוק "משטרת לואי דה פינס". מוציא מידי חודש דו"ח מסכם על חריגות במשטרת ישראל, שהפך חומר חובה בידיהם של אנשי אקדמיה ואזרחים שאכפת להם.

[לדף הפייסבוק, משטרת לואי דה פינס, לחצו כאן]

*   *   *

אני משתדל לעקוב ולהאזין, תדיר, להרצאותיו הפומביות (ככל שהן משודרות)  של המפכ"ל, רנ"ץ רוני אלשיך, אשר בקרוב מסיים (סוף סוף) את כהונתו (חסרת חותם חיובי – בלשון המעטה) והולך הביתה. כמעט לכל משפט או הגה היוצא מפיו, יש לי את האיפכא מסתברא. את האנטיתזה. את ההפך הגמור.

בכל הכבוד, אני סבור, שהאיש שוגה במרבית מאמירותיו ומהצהרותיו, ואף מוליך שולל מאזינים, אשר אינם בקיאים, כולם, ברזי המשטרה והמשפט. מרגיז, שאיש מבין המבינים - שומעים לא מרים יד ושואל או מקשה. בעיקר, מרגיז אותי, שאת הדברים שומעים קציני משטרה בכירים, במדים, המהנהנים עם הראש ל"כן" כנוע כאילו בדברי אלוקים חיים עניין לנו. כאילו "תורה מסיני" מביא המפכ"ל רוני אלשיך בבחינת "מפי הגבורה" באו הם.

יושבים גם, תדיר, כל אותם בכירי משטרה, במדים, ניצבים, תתי ניצבים, נצ"מים, סנ"צים, ומהנהנים לאמירות המפכ"ל ולהצהרותיו כאילו היו בובות עטויות הפרווה, אלו המהנהנות על הדשבורד ברכב בעת נסיעתו...

אני שומע ססמאות, ללא הדבק, כמו "מניעה מצבית", "שיטור גבוה""שיטור נמוך" ועוד כיוצא באלו אמירות בעלמא או הבטחות בעלמא, או הצהרות בעלמא, חסרות כל כיסוי, כחספא בעלמא, צ'ק ללא כיסוי העיקר לרצות את קהל השומעים ולהביא נחת לדעתם, העיקר למלא חלל של "תוכן" ומלל. ממילא, הוא פטור ממס על מלל. אבל, אמירה אחת שלו, הצליחה להרעיד אצלי את אמות הסיפים. שמעתי שוב ושוב, כלא מאמין, את ההצהרה/האמירה הבאה: "משטרה מנהיגה קהילה".

[בתמונה: מקהלת אומרי ה'הן'... מקור התמונה: אתר מרמלדה]

פעם אחר פעם, הוא חוזר על אמירה זו כמנטרה שחוקה. פעם אחר פעם, שומעים אותו קצינים בכירים, פרקליטים, בכירי הסקטור הציבורי ושותקים. מהנהנים. "משטרה מנהיגה קהילה".

ואני שואל: מה? ממתי? על סמך מה? מה מקור  סמכותה של משטרה להנהיג קהילה? מהיכן תגזור סמכות זו? מי שמך בכלל להנהיג קהילה? במה בדיוק אתם מנהיגים קהילה? בכל הכבוד, אתה, המפכ"ל אלשיך, את המשטרה שלך, כארגון, לא הצלחת להנהיג, אז קהילה שלמה אתה רוצה להנהיג? מי בכלל בחר בך להנהיג אותנו האזרחים – כקהילה? -  בבחינת "שמלה לך, קצין תהיה לנו? – לך תנהיג קודם את שוטריך.

משטרה מנהיגה? איפה?

אז הלכתי גם לספר החוקים. לחוק. סעיף 3 לפקודת המשטרה, משנת 1971 קובע את תפקידי המשטרה: "משטרת ישראל תעסוק במניעת עבירות ובגילוין, בתפיסת עבריינים ובתביעתם לדין, בשמירתם הבטוחה של אסירים, ובקיום הסדר הציבורי ובטחון הנפש והרכוש". היכן כתוב להנהיג? ולא הסתפקתי. תפקידם של שוטרים קבוע בסעיף 5 לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א –1971, אשר לפיו: " תפקידם של שוטרים": " יהא מתפקידו של כל שוטר:

 • לקיים סדר בדרכים הציבוריות, ברחובות הציבוריים, במעברים, ברציפים, במקומות נחיתה, ברציפי רכבות, בנמלים, בנהרות, בתעלות, באגמים ובכל מקום שיש לציבור גישה אליו;
 • למנוע הפרעות בשעת התקהלות או תהלוכה בדרכים הציבוריות וברחובות הציבוריים או בסביבת בית תפילה בשעת תפילה בציבור, וכן כל אימת שדרך, רחוב, מעבר, רציף או מקום נחיתה עלולים להיות דחוסים או חסומים;
 • ליתן דעתו על עבירות הנעברות בדרך, בכביש, ברחוב, במעבר או במקום ציבוריים; •לקבל לרשותו מציאה או רכוש שאין עליו תובעים, ולנהוג בו באופן שנקבע;
 • לעצור כל אדם שיש לו יסוד סביר לחשוד בו כי הוא מחזיק או מעביר, בכל אופן שהוא, רכוש גנוב או כל דבר שהחזקתו אינה חוקית, ולחפש בכליו ובגופו של אדם כאמור." .

הלכתי גם לאתר משטרת ישראל. מאתר משטרת ישראל אני למד גם כי "המשטרה מופקדת על ביצוע התפקידים והמשימות בתחומים הבאים:

 • לחימה בפשיעה: חקירת עבירות, גילוי עבריינים והבאתם לדין, חשיפה של עבירות בלתי מדווחות ומניעת עבירות.
 • שמירה על הסדר הציבורי: טיפול בפניות אזרחים בנושאים של הפרות חוק וסדר, טיפול בהפגנות ובהתקהלויות בלתי חוקיות, טיפול בנושא של רישוי עסקים, אחריות לאבטחת הציבור.
 • פיקוח והסדרת התנועה בדרכים: הזרמת התנועה והכוונתה, אכיפה של דיני התעבורה, חקירת תאונות דרכים והבאתם של עברייני תנועה לדין.
 • ביטחון הפנים: שמירה על שלום הציבור ולחימה בפעילות חבלנית עוינת – טיפול בפיגועים חבלניים ומניעה של פיגועים חבלניים".

מ"ערכי משטרת ישראל" אני למד כי  "משטרת ישראל פועלת לאכיפת החוק, לקיום הסדר הציבורי ולשמירה על ביטחון הנפש והרכוש, ובה בעת לכיבוד זכויות היסוד של האדם. השירות במשטרת ישראל מבוסס על ההכרה בשליחות הלאומית והגשמתה ועל הזדהות עם ערכי מדינת ישראל ועם רוח מגילת העצמאות. ערכי משטרת ישראל מהווים מצפן מוסרי המכוון את התנהגות השוטר.

[אני שומע ססמאות, ללא הדבק, כמו "מניעה מצבית", "שיטור גבוה",  "שיטור נמוך" ועוד כיוצא באלו אמירות בעלמא או הבטחות בעלמא, או הצהרות בעלמא, חסרות כל כיסוי... התמונה המקורית היא תמונה חופשית שעוצבה והועלתה על ידי OpenClipart-Vectors לאתר Pixabay]

מ"ערכי הייעוד" אני למד כי:  

 • הגנה על חיי האדם שלומו ורכושו: השוטר יגן על חיי האדם, שלומו ורכושו בנחישות, במקצועיות, באומץ לב ובתבונה, בכל זמן ובכל מקום.
 • כיבוד האדם וזכויותיו: שוטר יפעל לשמירה על זכויות האדם בממלכתיות, בשוויוניות, ללא משוא פנים ובסובלנות כלפי האחר והשונה.
 • שמירה על החוק ואכיפתו: השוטר יפעל לאכיפת החוק במסגרת הסמכויות וההוראות, למניעת עבירות ולחיזוק הנורמה תוך ציות לחוק, כיבודו, התנהלות ממלכתית ובאופן שיהיה למופת, שמירה על ריסון הכוח, הגינות ומידתיות".

המשכתי לחטט. אז הלכתי ל"פקודות משטרת ישראל של המפקח הכללי". פקודה מספר 2.01.01 " הוראת משטרה - משטרת ישראל – ייעוד, תפקידים, ארגון ומבנה".

בסעיף 1 לפקודה:  "ייעוד", מדובר על אכיפת חוקי המדינה, קיום הסדר הציבורי, שמירת בטחון הנפש והרכוש, אחריות לביטחון הפנים במדינה, תוך כיבוד זכויות יסוד האדם. הלאה.

המשכתי לסעיף 2 לפקודה – "תפקידים". מצאתי שם את הצורך לחשוף עבירות ולמנוע עשייתן, לחקור עבירות, ,גלות עבריינים ולהביאם לדין, לשמור על ביטחון הנפש והרכוש, לשמור על הסדר הציבורי, להסדיר תנועה בדרכים, לפקח על התנועה, לאכוף את חוקי ותקנות התעבורה, לתת סיוע ראשוני לנפגעי עבירה, לסייע לרשויות החוק האחרות במלאכתן, לשמור על עצורים עד להבאתם למשמורת שב"ס; וכן – שימו לב: למלא כל תפקיד אחר המוטל על המשטרה על פי דין.

אז תראו לי כבר את הדין המדבר על משטרה שמנהיגה קהילה??? אין דין כזה. אין חוק כזה. אין מקור סמכות לאמירת שטות שכזו, כל כולה ניפוח אגו עצמי, בבחינת הגולם קם על יוצרו – ורוצה להנהיג אותנו – הקהילה. וכל אותם קצינים בכירים, אומרי ההן, ה"יס מנים", ימשיכו להנהן בראש ויחששו לעורם אם ירימו אצבע ויאמרו את מה שאני אומר: "הלו – מפכ"לנו הנכבד – קצת הגזמת. מהיכן נטלת את הכתר על ראשך להנהיג קהילה – מקום בו אותנו - אינך מצליח להנהיג כל שנות הקדנציה?".

שמע רגע רוני אלשיך – לפני שאתה הולך הביתה. בכל הכבוד, אם הייתי שם באולם, אני זה שהייתי צועק "המלך הוא עירום". "אל תאמינו לו", "האגו שלו מנופח" - "הוא סתם אומר דברים חסרי טעם, חסרי מהות, חסרי בסיס, חסרי יסוד, חסרי אמינות, בלא תימוכין, בעיקר – בלא כל מקור סמכות.

 

 

3 thoughts on “פנחס פישלר: "משטרה מנהיגה קהילה"… ממתי? האמנם?

 1. Pingback: נושא לימוד: מפגש עם עו"ד פנחס פישלר - ייצור ידע

 2. ככל הנראה, הטענות הענייניות נכונות (באופן אישי, אין לי טענות לשום שוטר, אף שוטר לא חסם לי את החנייה, וטרם הוכיתי ע"י שוטרים, אבל אולי גם זה יגיע פעם), וחיינו רווי סיסמאות מטופשות ותלושות (לא רק אצל מפכ"ל המשטרה ודובריו, בחיי), ואני אפילו מבין את התיסכול של מורנו ורבנו עו"ד פישלר, אבל החפירה הזו מיותרת.
  אין מה לחפש את המנהיגות (קהילתית או אחרת) בספר החוקים, לא בפקודות משטרת ישראל, ואפילו לא בפלקטים על קירות בית הספר לשוטרים, אם יש כאלו. העיסוק במנהיגות לא נובע משם.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *