עסקת בעלי עניין

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי GotCredit לאתר flickr]

[לריכוז המאמרים על על שחיתות שלטונית ואחרת, באתר 'ייצור ידע', לחצו כאן]

'עסקת בעלי עניין' היא עסקה שבה למקבלי ההחלטות בחברה יש אינטרסים זרים ועניין שונה בהחלטה, מטובת החברה ובעלי המניות. למשל:

  • עסקה של חברה עם בעל-מניות מהותי בה;
  • העסקתו של בעל השליטה בחברה או קרובו בשורות החברה;
  • קביעת תנאי כהונתם והעסקתם של הדירקטורים, המנכ"ל והסמנכ"לים בחברה.

[לכתבה המלאה לחצו כאן]

קשר ישיר לשחיתות שלטונית

מושג זה מתחבר פעמים רבות לסוגיות של שחיתות כלכלית:

בעולם אידאלי, החברה ומקבלי ההחלטות בה אמורים לפעול לטובת החברה ומתוך שיקולים עסקיים טהורים. אבל החיים מורכבים...

לא אחת נשמעות בישראל טענות כנגד בעל-שליטה, המנצל את שליטתו בפעילותה והשפעתו על תהליך קבלת ההחלטות, על-מנת לקדם - בדרכים שונות - את טובתו האישית, תוך קיפוח בעלי-מניות המיעוט, למשל, בתחומים של:

  • משיכת שכר מופקע לו ולמקורביו;
  • משיכת דיבידנדים מופקעים המדלדלים את החברה, לעתים, לא רק מתוך הרווחים, אלא אף מתוך הון החברה.
  • מכירת נכסי החברה במחירי הפסד לבני-משפחתו ולחבריו;
  • מכירת נכסים שבעלותו במחירים מופקעים לחברה ציבורית שבה יש לו שליטה (לעתים, אף פחות מ- 15%).

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי CHRISTOPHER DOMBRES לאתר flickr]

עובדה זו יוצרת מתח בין החברה לפועלים מטעמה בשלושה מישורים:

  • בין נושאי המשרה בחברה לבין בעלי-מניותיה;
  • בין החברה ובעלי-המניות בה לבין נושיה;
  • בין בעלי השליטה בחברה לבין יתר בעלי המניות (מחזיקי מניות המיעוט).

המתח הזה קרוי "בעיית הנציג" (Agency Problem).

[לפרויקט 'כלכליסט': כשר, אבל מסריח: 10 עסקאות בעלי העניין המפוקפקות בעשור האחרון, לחצו כאן]

הגדרות

'עסקת בעלי עניין' מוגדרת כעסקה שחברה מבצעת עם גורם אחר, שהוא גם נושא משרה בה או שיש לו עניין אישי בעסקה הנדונה.

על פי חוק החברות, נושא משרה הוא דירקטור, מנכ"ל, סמנכ"ל וכל מנהל אחר הכפוף ישירות למנכ"ל.

"עניין אישי" מוגדר בחוק, כ"כל זיקה עודפת שיש לבעל העניין לעסקה מעבר לתפקידו בלבד. יש לציין כי רק זיקה מהותית נחשבת לעניין אישי ולא כל זיקה קלה נלקחת בחשבון לצורך העניין.

בתי-המשפט בישראל מכירים גם בקיומו של "עניין אישי עקיף": מצב שבו בעל העניין בחברה קשור לצד השני בעסקה רוצה בטובתו באופן כללי (מתוקף יחסי שכנות, חברות אישית וכדומה), אף על פי שאין לו עניין אישי ישיר בעסקה הנידונה.

[לריכוז המאמרים על על שחיתות שלטונית ואחרת, באתר 'ייצור ידע', לחצו כאן]

מקורות והעשרה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *