אלי מירון: מה בין cooperation ל- collaboration?

השפה העברית היא ששפה צעירה, ובתחום הניהול, אינה מבחינה עדיין בין דקויות. בעברית, שני המונחים 'Collaboration' ו- 'Cooperation'' מתורגמים כ'שיתוף פעולה, אבל מידי פעם, נדרשים יועצים ארגוניים להבדלים ביניהם.

אחד המאמרים היותר בהירים, לטעמי, לגבי ההבדלים בין שני המושגים, מצאתי בבלוג של ד"ר אלי מירון (ראו תמונה משמאל), מרצה לניהול ידע במחלקה להנדסת תעשייה וניהול, אוניברסיטת בן גוריון. ביקשתי וקיבלתי את רשותו, ואני מביא את המאמר, כמות שהוא, כאן לפניכם:

[לבלוג המקורי של ד"ר אלי מירון, לחצו כאן]

לאחרונה נתקלתי פעמים רבות במונחים cooperation, collaboration, co-creation, כאשר לא פעם התברר, שמתכוונים לאותו דבר או למשהו דומה.

בקורסי ניהול ידע מדברים רבות על החשיבות של שיתוף בידע. למה מתכוונים ב-'שיתוף ידע'? ל-קואופרציה? ל-קולבורציה? לשניהם גם יחד ב

במאמר זה אסקור את ההגדרות של המונחים השונים המגדירים שיתוף, ולאיזה מצב מתאים כל מונח. בנוסף אתייחס להגדרות השונות של למידה שיתופית.

הקידומת 'co' באנגלית משמעותה 'יחד עם' וצירופה למלים אחרות מאפשר יצירת מלים בעלות משמעויות שונות. בעברית יש רק מונח יחיד, בן מילה אחת: 'שיתוף' שהוא בעצם התרגום של 'sharing' ומייצג העמדה של משאבים / ידע לרשות אחרים. מונח זה אינו מספיק, ולכן משתמשים בצמד המלים 'שיתוף פעולה', אך גם צמד מלים זה הוא כללי מדי, ואינו מאפשר הבחנה מספקת.

Google translate מתרגם, הן את המונח 'collaboration' והן את המונח 'cooperation' כ'שיתוף פעולה'. את המונח (שם עצם) 'cooperative' הוא מתרגם ל- 'קואופרטיב'. לצורך שלמות המאמר, אביא כאן את הפירושים של "ויקימילון" למושגים, 'קואופרטיב' ו- 'קולקטיב':

 • קואופרטיב: אגודה שבה אנשים הפועלים יחדיו לצורך קידום שאיפותיהם הכלכליות, חברתיות, וכו' הנמצאת בבעלות מלאה או חלקית של עובדיה, הנמצאת בבעלות מלאה או חלקית של עובדיה [1].
 • קולקטיב: קבוצת אנשים הפועלים יחדיו לצורך הגשמת רעיון משותף, כאשר לכל אחד מחברי הקבוצה יש משקל שווה בקבלת ההחלטות [2].

נפתח בהגדרה המילונית של collaboration ו- cooperation. המילון המקוון [Merriam Webster [3 מגדיר cooperate כביצוע של 'משהו' יחד עם אחרים. לדוגמה: העד משתף פעולה עם המשטרה. הגדרה קצת שונה לאותו המונח היא שיתוף פעולה שמטרתו השגת תועלת לכל אחד ממשתפי הפעולה, לדוגמה: מדינות משתפות מידע לצורך לוחמה בטרור. להלן תרגום הדוגמאות מתוך המילון:

 1. יהיה הרבה יותר קל אם כולם ישתפו פעולה.
 2. ארגונים רבים שיתפו פעולה במאמצי החילוץ.
 3. המדינה הסכימה לשתף פעולה עם אומות אחרות בנושא הסכם הסחר.
 4. האם ביקשה מהילד ללבוש פיג'מה, אבל הילד סירב לשתף פעולה.
 5. העדים הסכימו לשתף פעולה.

המונח collaborate מתואר במילון בעזרת המונח הקודם (cooperate): שיתוף פעולה בהקשר של עבודה של כמה אנשים, בדרך כלל עבודת ידע ולא עבודת כפיים, להשגת מטרה מסוימת משותפת.

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי Ron Mader לאתר flickr]

בשני המילונים Merriam Webster ו- dictionary.com, המונחים cooperate ו- collaborate מוגדרים כמלים נרדפות [4]. במאמרים שונים שפורסמו במשך השנים, המונחים collaborate ו- cooperate שימשו במעורב לסוגים השונים של שיתוף פעולה, ולא הייתה אבחנה ברורה ביניהם. על כן פורסמו מדי פעם הסברים והבהרות לגבי אופן השימוש הנכון.

בספטמבר 2012 פורסם מאמר [5]  הדן בהבדלים בין cooperation לבין collaboration, באופן כללי ללא קשר לניהול ידע. בפתיח למאמר מוסבר הרציונל לכתיבתו: למלים אלו יש משמעות דומה עד שלעתים מתייחסים אליהן כאל מלים בעלות משמעות זהה וכתוצאה מכך, בטעות, משתמשים באחת מהן במקום באחרת. להלן פירוט ההסבר בהמשך המאמר:

Collaboration

המשמעות של collaboration היא לעבוד יחד כדי לפתור בעיה או כדי להשיג מטרה משותפת. collaboration  מתקיים בין אנשים, ארגונים ואפילו ממשלות כדי להתמודד עם מטרות ויעדים משותפים. שיתוף של ידע, מומחיות, ועבודת כפיים עשוי להידרש בכל מיזם משותף:

 • העבודה המשותפת של צוות המדענים הרב-לאומי בפרויקט כגון זה ש ב-CERN - שמטרתו להבין איך היקום שלנו בא לעולם - היא collaboration.
 • כאשר שתי מדינות משתפות פעולה כדי להשיג מטרה משותפת, כגון מאבק בטרור, זה collaboration.
 • האינטרפול, ארגון השיטור הבינלאומי, הינו ארגון כזה שקיים ופועל בגלל collaboration של המדינות החברות.

תרגום אפשרי הוא עבודה משותפת או פעילות משותפת.

[בתמונה: collaboration - לעבוד יחד כדי לפתור בעיה או כדי להשיג מטרה משותפת. תמונה חופשית שהועלתה על ידי Urs Steiner לאתר flickr]

Cooperation

Cooperation היא מילה שמתארת תהליך של עבודה מתואמת של מספר אנשים לצורך משותף כלשהו, ולא לעבוד באופן עצמאי כדי להתחרות אחד עם השני. בקואופרטיבים עובדים ביחד ומאגדים משאבים כדי לקבל מערכת עובדת (המונח 'שיתוף פעולה' הוא תרגום מתאים ל- cooperation):

ברמה החברתית: משפחה היא דוגמה קטנה אך בולטת מאד של cooperation. במקרה הזה גבר ואישה מחליטים לחיות ביחד ולחלוק ביניהם את העבודות שיש לבצע, כדי לקיים את המשפחה. התפקידים והחובות מתחלקים בין הגבר והאישה, והם מבצעים את המשימות שלהם בשיתוף פעולה. אמנם בשנים האחרונות השתנתה חלוקת התפקידים המסורתית של גבר ואישה במשפחה, אבל עדיין חברי התא המשפחתי מתחלקים במשימות.

קשה לדמיין כיצד היה העולם מתפקד ללא cooperation:

 • כיום מדינות העולם תלויות זו בזו במרבית צרכי המשאבים שלהן.
 • בכל פעם שיש מגיפה או אסון טבע משמעותי במקום אחד, מתגייסות המדינות האחרות לסייע.

[בתמונה: דוגמה ל- cooperation: תהליך של עבודה מתואמת של מספר אנשים לצורך משותף כלשהו, ולא לעבוד באופן עצמאי כדי להתחרות אחד עם השני. תמונה חופשית שהועלתה על ידי hikabu לאתר flickr]

להלן מובאות מספר דוגמאות מהמאמר לצורך המחשה:

 • collaboration דומה ל cooperation, אבל ברמה גבוהה יותר, הכוללת ​​השתתפות פעילה של כל החברים.
 • כשאנשים או ארגונים שונים מתקבצים יחד כדי להשיג מטרה מסוימת, הם מאמצים אסטרטגיה אחת משותפת, למרות שלחלק מהם עלולות להיות גישות שונות. זה collaboration. איגום משאבים ועשייה בלתי תלויה של כל אחד, למען מטרה משותפת הוא מה שמאפיין cooperation.
 • cooperation הוא ההפך מעבודה עצמאית או מתחרות; collaboration היא השתתפות פעילה במאמץ משותף.
 • יש גישה פורמלית יותר ב- collaboration יותר מאשר ב- cooperation.
 • במשפחה,  התפקידים של הגבר והאישה מוגדרים בבירור, והם משתפים פעולה אחד עם השני, כדי להקים משפחה ללא כל כללים וחוקים כתובים. זוהי דוגמה קלאסית של cooperation.
 • כאשר מדענים של מדינות רבות עובדים יחד כדי למצוא את התרופה למגפה זה collaboration.
 • רשויות אכיפת חוק במספר מדינות עובדות יחד כדי לתפוס טרוריסטים. זו דוגמה נוספת ל- collaboration.

לפני שנעבור מההגדרות הכלליות לשימושים בתחומים הקשורים ללמידה ולניהול ידע, נסכם בקצרה את הנאמר עד כה:

 • המונח cooperation הוא קיצור של co-operate, דהיינו, פעולה ביחד, במלים אחרות שיתוף פעולה. איסוף והעברת מידע נקודתי בין משטרות על פושעים מבוקשים, לאו דווקא באמצעות האינטרפול, הוא cooperation  וכאן התרגום 'שיתוף פעולה' מתאים מאד.
 • המונח collaboration הוא למעשה קיצור של co-labor, דהיינו עבודה ביחד. זהו אפוא סוג של שיתוף פעולה ברמה גבוהה יותר המתבטא בחלוקת עבודה בין המשתתפים, באופן בו  כל משתתף תורם את חלקו להשלמת המשימה, כאשר המשימה היא מוגדרת ומוסכמת על כל המשתתפים. לדוגמה: כתיבה משותפת של מאמר מדעי. כאן קל לבחור בהגדרה הנכונה כי כאשר מספר חוקרים כותבים במשותף מאמר, אזי המחברים מוגדרים כ- collaborators, לא כ- cooperators. ניתן לתרגם מונח זה כ'עבודה בשיתוף'.

טבלה מסכמת

Cooperation Collaboration
קיצור של co-operate, . דהיינו, פעולה ביחד, קיצור של co-labor, ניתן לתרגם מונח זה כ'עבודה בשיתוף'.
במלים אחרות שיתוף פעולה. במלים אחרות שיתוף פעולה ברמה גבוהה יותר.
מטרת ההתאגדות: בראש ובראשונה, התועלת האישית. מטרת ההתאגדות: בראש ובראשונה, התועלת הקולקטיבית.
התאגדות בקואופרטיב: אנשים הפועלים יחדיו לצורך קידום שאיפותיהם הכלכליות והחברתיות. פעולה בתוך קולקטיב: קבוצת אנשים הפועלים יחדיו לצורך הגשמת רעיון משותף, כאשר לכל אחד מחברי הקבוצה יש משקל שווה בקבלת ההחלטות.
חלוקת עבודה בין המשתתפים, באופן בו  כל משתתף תורם את חלקו להשלמת המשימה, כאשרר המשימה היא מוגדרת ומוסכמת על כל המשתתפים.
הדגש יכול להיות גם על עבודת כפיים בדרך כלל הדגש על עבודת ידע ולא עבודת כפיים, להשגת מטרה מסוימת משותפת.
cooperation הוא ההפך מעבודה עצמאית או מתחרות collaboration היא השתתפות פעילה במאמץ משותף.
 גישה לא פורמלית או פורמלית פחות ב-cooperation, מאשר ב- collaboration.
 • יש גישה פורמלית יותר ב- collaboration מאשר ב- cooperation.

מקורות

 1.    הגדרת ויקימילון לקואופרטיב               http://bit.ly/13d5xp7 accessed 21/07/2013
 2.    הגדרת ויקימילון לקולקטיב              http://bit.ly/1dzAiGC  accessed 21/07/2013
 3.    Merriam Webster:      cooperation   http://bit.ly/13p2HNL  accessed 21/07/2013 Merriam Webster:     collaboration  http://bit.ly/13p2Zo1 accessed 21/07/2013
 4.    Dictionary.com   :       cooperation   http://bit.ly/18Loww0 accessed 21/07/2013       Dictionary.com   :       collaboration  http://bit.ly/18LpmZD    accessed 21/07/2013
 5. "Difference Between Collaboration and Cooperation" 8/09/2012  http://bit.ly/18l5TPp accessed 21/07/2013

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *