פנחס יחזקאלי: סינרגיה – השלם גדול מסך חלקיו

תקציר: סינרגיה, סינרגטיות או אגבור (Synergy) היא פעולה משותפת של שני גורמים או יותר הנותנת תוצאה חזקה יותר מאשר הצירוף של פעולות כל הגורמים בנפרד. במערכת מורכבת, הסינרגטיות ברמה הגבוהה ביותר תושג בהפעלה סימולטנית של מרכיבי המערכת המורכבת יחד, באותה עת... ל- סינרגיה משפטי מליצה רבים כמו השלם גדול מסך חלקיו ומשפטים נוספים המדגישים ששלמות של דבר תגיע משיתוף פעולה נכון ועבודת צוות, ולא מחלקים נפרדים אשר יבצעו עבודתם בנפרד למען אותה תוצאה סופית...

סינרגיה

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי Dustin Kanske לאתר flickr]

ניצב משנה בגמלאות, ד"ר פנחס יחזקאלי הוא שותף בחברת 'ייצור ידע' ואיש אקדמיה. שימש בעבר כראש המרכז למחקר אסטרטגי ולמדניות של צה"ל. הוא העורך הראשי של אתר זה.

*  *  *

סינרגיה, סינרגטיות או אגבור (Synergy) היא פעולה משותפת של שני גורמים או יותר הנותנת תוצאה חזקה יותר מאשר הצירוף של פעולות כל הגורמים בנפרד. במערכת מורכבת, הסינרגטיות ברמה הגבוהה ביותר תושג בהפעלה סימולטנית של מרכיבי המערכת המורכבת יחד, באותה עת (נוה, 2003, ע' 182).

ל- סינרגיה משפטי מליצה רבים כמו השלם גדול מסך חלקיו ומשפטים נוספים המדגישים ששלמות של דבר תגיע משיתוף פעולה נכון ועבודת צוות, ולא מחלקים נפרדים אשר יבצעו עבודתם בנפרד למען אותה תוצאה סופית.

ל- סינרגיה חלק חשוב ב- אומנות המערכה הסובייטית. רעיון הסינרגטיות הסובייטי התמקד בעיקרו ביחסי הגומלין בין שני אלמנטים מערכתיים (נוה, 2003, עמ' 188-187): 

  • כוח או דרג מרתק, המורכב מיחידות לוחמות מחילות שונים, שנועד לשחוק את המערכת היריבה ולהכשיר את הקרקע עבור האלמנט השני, שהוא:
  • דרג המהלומה המשולב, שנועד לפתח את התמרון המערכתי לעומק.

התאורטיקנים הסובייטים ראו ביחסי הגומלין המערכתיים תנאי מוקדם לביצוע תמרון נרחב, עקבי ודינמי. לכן, הסינרגטיות הייתה עבורם גורם מכריע לגבי יכולתה של המערכת להשיג את יעדיה ומטרותיה.

סינרגטיות מחייבת סנכרוןהתפתחות הניידות בחצי הראשון של המאה העשרים הביאה בעקבותיה הבדלים משמעותיים במהירויות התנועה ובפעולות הטקטיות של חילות שונים - חיל האוויר, עוצבות ממוכנות, חי"ר ממונע, פרשים וחי"ר. ההבדלים במהירויות התנועה הפכו את עניין התיאום בין מהירויותיהם של טורים לדבר מסובך מאוד. הדבר גם סיבך את שיתוף הפעולה הטקטי בין הדרגים השונים של כוח מהלומה, בין כוח פשיטה חזיתי לבין כוח חדירה עמוקה, וכן בין דרגי ההגנה השונים (נוה, 2003, ע' 188).

מקורות

  • נוה שמעון (2003), אמנות המערכה, התהוותה של מצוינות צבאית, תל אביב: מערכות.